[openstandaarden] MS probeert de Open Source projecten te counteren

TaXaN TaXaN at kotnet.org
Tue Dec 17 16:56:44 CET 2002


Frans Gerbosch Consulting wrote:
> 
> Beste(n),
> 
> 
> Graag vestig ik de aandacht op volgend artikel:
> http://www.gva.be/nieuws/Economie/default.asp?art={FA009CF1-801B-4CCF-B998-A379222ACC01} 

Als student informatica aan de KULeuven heb ik een mail gehad van Signpost 
waarin ze hun samenwerking met Microsoft en aanbod uit de doeken deden. 
Het aanbod besloeg alle Windows-versies en de ontwikkelingsomgevingen 
(Visual Studio familie) maar geen Office(!). Voor 50 euro heb je dan 
inderdaad legaal een heel pak software.

Mijn bemerkingen:
- de mail was absoluut niet duidelijk; ik had 'm bijna weggekegeld als 
zijnde spam. Er werd nergens vermeld dat de KUL er ook voor iets tussen zat.
- de toon van de mail stond mij niet zo aan: "software die onmisbaar is 
voor je studies". Ik heb in heel mijn opleiding nooit met Visual Studio 
oid. moeten werken. Informatica studeren is iets fundamenteler dan weten 
hoe je een bepaalde omgeving gebruikt. Gelukkig bindt de KUL zich niet aan 
één omgeving maar blijft ze voldoende algemeen. Er zijn altijd wel 
voldoende freeware of open-source alternatieven. Maar ja, voor veel 
scholen is het gemakkelijker om gewoon op een aanbod van Microsoft in te 
gaan. Het laatste zinnetje uit het artikel is treffend: "Op die manier wil 
Microsoft zijn positie als marktleider bestendigen."
- In het GvA artikel maakt men weer maar eens de foute veronderstelling 
dat al die illegale software op een studentenpc anders gekocht zou worden. 
Met andere woorden: het verlies van de fabrikanten is mijns inziens 
bijlange zo groot niet als ze ons zouden willen doen geloven.
- Ik vraag me af wat ze juist bedoelen met die jaarabonnementen. Als je je 
één jaar abonneert en je download al die software, dan heb je toch heel 
goedkoop een hoop professionele software. Kan Visual Studio werken met 
jaarlicenties ofzo?

Ik volg nu de lerarenopleiding; als ik ooit in het onderwijs terecht kom, 
ga ik zeker niet nalaten om open standaarden te promoten.

-- 
Dirk Feytons

(PGP keyID: 0x448BC5DD)

.oO° Leave the door ajar? What will the door do with a jar? °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 235 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021217/659692c9/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list