[openstandaarden] De Morgen

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Dec 19 17:36:56 CET 2002


On Thu, Dec 19, 2002 at 03:59:35PM +0100, Wouter Horré wrote:
> Kan ik de ingescande versie van dat artikel al ergens lezen?

http://lugwv.be/~swift/artikel.jpg

Ik zal het later wel op openstandaarden ergens zetten indien nodig... een
PDF'ken zou nog leuker zijn uiteraard :)

hf,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021219/018ff217/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list