[openstandaarden] business assistance

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Dec 24 12:00:41 CET 2002


On Tue, Dec 24, 2002 at 09:54:50AM +0100, Geert De Maerschalck wrote:
> Je kan het ook zo instellen dat de nieuwe leden op 'moderated' staan, bv. al
> wie vanaf nu aansluit...  Na enkele weken zet je die e-mail adressen dat
> volgens de 'group settings'.  Zo werkt dat tenminste bij de Yahoogroups.

We kunnen, zoals voordien voorgesteld, ervoor zorgen dat enkel mensen die
ingeschreven zijn op de mailinglist mails kunnen zenden, en dat de rest via
moderatie gebeurd.

Probleem is dus dat, als jij  via een niet-geregistreerd e-mailadres iets
post, het dan een tijdje duurt (afhankelijk van de snelheid van de moderator)
alvorens die doorgezonden wordt.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021224/41a095d0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list