[openstandaarden] Basistekst (voor politici)

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Dec 26 23:55:57 CET 2002


Hallo allemaal,

zoals ik onlangs al beloofd had maak ik tijdens de kerstvakantie wat
tijd vrij om een 'basismanifest' voor OpenStandaarden te schrijven.
De bedoeling is te komen tot een goede samenvatting van onze ideeën
i.v.m. OS die we kunnen voorleggen aan "decision makers" (lees o.a.
politici) en waarnaar we kunnen refereren bij vragen naar meer uitleg
etc.

Er zijn al een paar teksten die we hiervoor kunnen gebruiken
(wetsvoorstel 1022, wetsvoorstel GroenLinks, de tekst van Wim Stubbe,
de tekst van Herman Bruyninckx). Delen daarvan zijn goed bruikbaar, al
moet er nog een duidelijke hoofdstructuur opgesteld worden. Verder moet de
tekst uiteraard te begrijpen zijn door niet ICT-specialisten.

In de bijgaande attachment vinden jullie een ruggengraatstructuur voor
het basismanifest. Ideeën, kritiek of opmerkingen? Laat het weten!

Als iemand geïnteresseerd is om er mee aan te schrijven, laat het dan
hier eens weten, kwestie van geen dubbel werk te doen (en een
consistente stijl en structuur aan te houden).

Groeten,

Dieter

PS: Ik post dit even op openstandaarden én os-teksten, kwestie van
iedereen te bereiken. Antwoorden op os-teksten a.u.b.
-------------- next part --------------
Open Standaarden: 
fundamenten voor een duurzaam ICT-beleid

1 Inleiding

Een korte samenvatting van wat er uitgelegd zal worden 
en het belang ervan.

2 Bestandsformaten & communicatietechnieken

Wat zijn dit? In elk geval kort houden.

3 Open Standaarden, een introductie

Een uitleg over wat open standaarden zijn

3.1 Open vs. gesloten

Wat nadere uitleg over het verschil tussen beiden

3.2 Definities "open" formaten

3.2.1 Basisvorm

3.2.2 Certificatie door commissie

3.2.3 Certificatie door internationale organisatie

4 Het maatschappelijk belang van OS

hier komt een uitvoerige opsomming van voordelen van 
OS, vooral dan met het oog op de politieke wereld

4.1 Onafhankelijkheid van softwareleverancier

4.2 Transparante opbouw

vergelijk met standaarden in bouw e.d.

4.3 striktere aanbestedingen

4.4 competitie en prijszetting

4.5 duurzame archivering

4.6 Conclusie

Aan het einde nog een paragraaf die nog eens kort alle 
voordelen opsomt

5 Een mogelijk actieplan

5.1 Algemeen

5.1.1 samenwerking op Europees niveau. 

5.1.2 zorg dragen dat enkel patent- en kostenvrije 
  standaarden aangenomen worden. 

5.1.3 sensibilisering van ambtenaren en publiek. 

5.1.4 oprichting van open standaarden cel binnen 
  Fedict. 

5.2 Concreet

5.2.1 eerste stap: webpagina's valideren aan W3C standaarden.

Belang benadrukken van toegankelijkheid

5.2.2 tweede stap: elektronische documenten in PDF, 
  HTML en MPEG/OGG

5.2.3 derde stap: standaardiseren van SQL voor 
  overheidsgegevensbanken

A Appendix: Lijst van aanbevolen Open Standaarden

Hiervoor kunnen we ons grotendeels baseren op het werk 
dat al voor de site gedaan is

B Appendix: Situatie in andere landen

Als er al andere landen zijn met een concrete 
uitwerking van OS, kunnen die hier vermeld worden
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: basistekst.tex
Type: application/x-tex
Size: 2509 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021226/444050a2/basistekst-0002.bin
-------------- next part --------------
#LyX 1.2 created this file. For more info see http://www.lyx.org/
\lyxformat 220
\textclass article
\language dutch
\inputencoding auto
\fontscheme default
\graphics default
\paperfontsize default
\spacing single 
\papersize a4paper
\paperpackage a4
\use_geometry 0
\use_amsmath 0
\use_natbib 0
\use_numerical_citations 0
\paperorientation portrait
\secnumdepth 3
\tocdepth 3
\paragraph_separation indent
\defskip medskip
\quotes_language english
\quotes_times 2
\papercolumns 1
\papersides 1
\paperpagestyle default

\layout Title

Open Standaarden: 
\newline 
fundamenten voor een duurzaam ICT-beleid
\layout Section

Inleiding
\layout Standard

Een korte samenvatting van wat er uitgelegd zal worden en het belang ervan.
\layout Section

Bestandsformaten & communicatietechnieken
\layout Standard

Wat zijn dit? In elk geval kort houden.
\layout Section

Open Standaarden, een introductie
\layout Standard

Een uitleg over wat open standaarden zijn
\layout Subsection

Open vs.
 gesloten
\layout Standard

Wat nadere uitleg over het verschil tussen beiden
\layout Subsection

Definities 
\begin_inset Quotes eld
\end_inset 

open
\begin_inset Quotes erd
\end_inset 

 formaten
\layout Subsubsection

Basisvorm
\layout Subsubsection

Certificatie door commissie
\layout Subsubsection

Certificatie door internationale organisatie
\layout Section

Het maatschappelijk belang van OS
\layout Standard

hier komt een uitvoerige opsomming van voordelen van OS, vooral dan met
 het oog op de politieke wereld
\layout Subsection

Onafhankelijkheid van softwareleverancier
\layout Subsection

Transparante opbouw
\layout Standard

vergelijk met standaarden in bouw e.d.
\layout Subsection

striktere aanbestedingen
\layout Subsection

competitie en prijszetting
\layout Subsection

duurzame archivering
\layout Subsection

Conclusie
\layout Standard

Aan het einde nog een paragraaf die nog eens kort alle voordelen opsomt
\layout Section

Een mogelijk actieplan
\layout Subsection

Algemeen
\layout Subsubsection

samenwerking op Europees niveau.
 
\layout Subsubsection

zorg dragen dat enkel patent- en kostenvrije standaarden aangenomen worden.
 
\layout Subsubsection

sensibilisering van ambtenaren en publiek.
 
\layout Subsubsection

oprichting van open standaarden cel binnen Fedict.
 
\layout Subsection

Concreet
\layout Subsubsection

eerste stap: webpagina's valideren aan W3C standaarden.
\layout Standard

Belang benadrukken van toegankelijkheid
\layout Subsubsection

tweede stap: elektronische documenten in PDF, HTML en MPEG/OGG
\layout Subsubsection

derde stap: standaardiseren van SQL voor overheidsgegevensbanken
\layout Section
\start_of_appendix 
Appendix: Lijst van aanbevolen Open Standaarden
\layout Standard

Hiervoor kunnen we ons grotendeels baseren op het werk dat al voor de site
 gedaan is
\layout Section

Appendix: Situatie in andere landen
\layout Standard

Als er al andere landen zijn met een concrete uitwerking van OS, kunnen
 die hier vermeld worden
\the_end


More information about the Openstandaarden mailing list