[openstandaarden] europese conventie - geef je mening

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Jul 4 16:31:58 CEST 2002


> Hij heeft in februari vier lezingen gegeven in Belgie... En ik ben met
> hem gaan eten (meer dan eens); en ik verzeker je, dat is niet iets dat
> je graag een tweede keer doet :-)

Ja, ik heb gehoord dat ge hebt moeten vechten voor je teljoor :) (of
toch wat erin lag)

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #87:

Password is too complex to decrypt
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020704/d34fa894/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list