[openstandaarden] statuten

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jul 10 08:41:22 CEST 2002


On Tue, Jul 09, 2002 at 09:48:13PM +0200, T.C. wrote:
> Zeg uw PC naam en waar de files staan, kzal kik ze dan morgen doorsturen ;)

Niet doorsturen, online zetten en een link verschaffen (of via irc-dcc of
mail doormailen naar ZipKid of mij zodat we die op openstandaarden.be kunnen
publiceren). Als je mailt zal de mail toch geweigerd worden (max size
exceeded, too many lines en/of andere redenen) tenzij je je attachment
binnen de perken houdt.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020710/9e90a5fe/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list