Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Truyen Chris 819283011 chris.truyen at b-rail.be
Thu Jul 11 13:22:00 CEST 2002


Ik heb reeds een positie (25), omdat ik mij vooral wil concentreren
op communicatie. (In het begin, voor het oprichten van de eigenlijke
openstandaarden
lag ik mee aan de basis van de werkgroep communicatie).

Ik zie nu gewoon dat er nog plaatsen open zijn, en aangezien deze in dezelfde
trend zijn van
waarop ik al opgeschreven ben, wil ik dit er gerust bijnemen.

Greetz,

Chris

Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
######################### the GREAT - NMBS ##########################
Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
Tel. Intern.:  911/83.253
Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
More information about the Openstandaarden mailing list