Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Rik Boven rboven at boven.net
Thu Jul 11 12:47:21 CEST 2002


En wat is er nu tot nu toe gebeurt in de werkgroep communicatie?
Of wachten we daar ook al op het mirakel uit de hemel.

Functies invullen dat gaat goed he, werken aan de inhoud... :(


Rik

> Ik heb reeds een positie (25), omdat ik mij vooral wil concentreren
> op communicatie. (In het begin, voor het oprichten van de eigenlijke
> openstandaarden
> lag ik mee aan de basis van de werkgroep communicatie).
> 
> Ik zie nu gewoon dat er nog plaatsen open zijn, en aangezien deze in dezelfde
> trend zijn van
> waarop ik al opgeschreven ben, wil ik dit er gerust bijnemen.
> 
> Greetz,
> 
> Chris
> 
> Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
> ######################### the GREAT - NMBS ##########################
> Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
> Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
> E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
> Tel. Intern.: 911/83.253
> Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
> ###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
> 

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list