Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Truyen Chris 819283011 chris.truyen at b-rail.be
Thu Jul 11 14:09:00 CEST 2002


Wij weten evengoed als de rest van de bende niet wat er moet gebeuren,
of hoever het nu staat met OpenStandaarden.

Greetz,

Chris

Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
######################### the GREAT - NMBS ##########################
Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
Tel. Intern.:  911/83.253
Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
More information about the Openstandaarden mailing list