[openstandaarden] Functies ?

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Jul 12 10:02:03 CEST 2002


> voor Flash "het geheimhouden van het design" zouden gebruiken. Wat 
> betekent dat als je subiet naar de overheid zou stappen en ze komen af 
> met "jamaar, wat als bedrijven hun design willen geheimhouden?", dan sta 

euhm en server side scripting dan?
Geen excuus volgens mij (hoogstens gemakkelijkheidsuitvlucht).

-- 
	greetz, marc
 
heavy gravity fluctuation, move computer to floor rapidly
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020712/2ba60dde/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list