[openstandaarden] Tip

Rik Boven rboven at boven.net
Mon Jul 15 11:25:02 CEST 2002


> Ps. Een alternatief: onze eigen Open standaarden Partij oprichten met een
> duidelijk technologische vizie. (zoiets als agelev voor het groen in het
> land gedaan heeft!) Tenslotte komt bijna iedereen met technologie in
> aanraking. Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij deelname?

<offtpopic>
Mag ik u er beleefd op wijzen dat Agalev een bijzonder breed programma 
heeft. Zij hebben echt wel meer te zeggen dan 'groen'. Agalev heeft een 
volledig programma dat aan het linkse en groene spectrum licht.

Agalev is het meest bekend voor het groene thema. Ze hebben echter een 
duidelijke visie over alle belangrijke punten in de samenleving (economie, 
sociale zekerheid, veiligheid, migratie,...). 

Ik wil Agalev hier niet verdedigen, ik wil er gewoon op wijzen dat 
1-punten-partijen gedoemd zijn te mislukken. (zodra er immers een 2e punt 
op de agenda komt verschillen de meningen te hard en valt alles uit 
mekaar.
</offtopic>

Dat neemt niet weg dat parlementsleden mailen geen slecht idee is. OS op 
de politieke agenda zetten lijkt me een bijzonder goed idee.

Je kan dit proberen van buitenaf, of van binnenin.
 - buitenaf: proberen als gewone burger op het beleid te wegen (mail je 
parlementsleden, petities,...)
 - binnenin: als lid van een partij proberen het thema bespreekbaar te 
maken, aan te kaarten (dit vereist een lidkaart natuurlijk :)

Een combinatie van de 2 zal waarschijnlijk ideaal zijn.

<lol>
Misschien moeten we dus een partijverdeling maken. Zoveel personenen 
worden lid van de VLD, zoveel van de SPA,... alles netjes in verhouding 
tot de zetels in het parlement natuurlijk!
</lol>


Slodder

Rik


-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list