[openstandaarden] Pagina over .doc

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jul 17 11:27:17 CEST 2002


On Wed, Jul 17, 2002 at 03:39:59AM -0500, Tijl Vercaemer wrote:
> Ik was op zoek naar een site om iemand die me een wordt document had
> opgestuurd naar door te verwijzen, met de uitleg waarom word niet geschikt
> is, en welk formaat dat dan wel is.  Omdat ik niet direct een geschikte
> site vond, heb ik zelf maar een tekstje geschreven.  Zou het niet handig
> zijn om zo'n tekstje op openstandaarden.be te zetten?

Er was daar vroeger al een discussietje over. We gingen zo'n bestand bij de
formatenlijst van Bram zetten (ale, hij ging dat doen) maar we moesten er
zeker voor zorgen dat alles wat erin staat objectief is. In het geval van
jouw tekst is dat in orde voor zover ik weet.

Misschien kan je er tevens bijzetten dat Word-bestanden vatbaar zijn voor
virussen? Dat is een zeer belangrijk gegeven...

Zie ook de postings op deze mailinglist:

Threadstart:  
http://openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/openstandaarden00431.html

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020717/2600e3a2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list