[openstandaarden] Pagina over .doc

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed Jul 17 12:55:37 CEST 2002


> Het mijne staat op http://vrijzijn.be/doc.html (het is geinspireerd op
> http://www.gewestpallieter.be/~jvvloet/word/main.php )

Ga er ook eens naar moeten zien, gisteren nog een KULeuven (of
universitaire instelling) mail gekregen waar er een word document
aanhing (had iets te maken met didactische informatie, elink at europace.be).

Ik had gevraagd om dat in een leesbaar formaat door te zenden (txt etc),
maar ze hebben er hun botten aan geveegd. Dan kunnen ze ook fluiten
achter mijn medewerking >:)

(gelukkig doet mijn mutt nog goe zaken met
 -- Autoview using wvWare -x /usr/share/wv/wvHtml.xml
 ''/tmp/databankkuleuven.doc'' | lynx -dump -force_html -nolist
 /dev/stdin --}

-- 
	greetz, marc
 
We ran out of dial tone and we're and waiting for the phone company to deliver another bottle.
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020717/e565f240/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list