[openstandaarden] dossiers

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Mon Jul 22 22:37:27 CEST 2002


Beste,

de website is nu editeerbaar, de volgende stap zal moeten overwogen worden.
De integratie van dossiermanagement op de website zal moeten uitgewerkt
worden.

De bedoeling in de eerste plaats is te weten _welke_ info we willen in een
dossier. De praktische uitwerking wordt liefst pas later besproken, maar wie
echt wil mag natuurlijk al brainstormen over de praktische uitwerking.

Enkele losse ideëen:

* template(s) voor te versturen mail:
	- algemene klachtformulering en doel van onze VZW (vaste inhoud)
	- opsomming van de fouten (automatisch gegenereerd liefst), met eventueel
	  tips om te verbeteren. Dit kan eventueel op een pagina te raadplegen op
	  onze website of via een script naar een validator.
	- contactpersoon, adres VZW, ....

* opvolging van de mail-communicatie
	- mailarchive dus, bestaan tools voor waarschijnlijk

* Algemeen dossierinfo
	- wie het dossier beheert

* Toegangscontrole op de dossiers via acl's
	- gezien de gevoeligheid van sommige info, moet bepaalde zoniet alle inhoud
	  afgeschermd worden voor het publiek.

* Mogelijheid tot uitprinten van alle relevante info in een dossier om een
backup op papier te hebben.

* Bijkomende mogelijkheid: een tag voor pagina's die publiek mag gezet worden,
en welke niet. Zo kan iedereen toch aan bepaald interessante info. Hierbij
denk ik bv. aan het eindresultaat van lobbywerk. Hoewel dat natuurlijk ook op
een forum-achtige pagina kan.


Bovenstaande ideëen lijken mij goed voor het bijhouden van de gegevens over
website die (nog) niet voldoen aan Open Standaarden. Maar ze kunnen ook
gebruikt worden voor bv. lobbywerk. Dat bestaat voornamelijk uit
mailarchieven (ev. scannen van brieven naar pdf) vermoed ik.

Wie suggesties heeft, of commentaar, ga je gang ;-)

Ondertussen zal ik eens een pagina'tje uitwerken met de te volgen strategie om 
webmaster, bedrijven, ... , te overtuigen om Open Standaarden te gebruiken. 

Dan kan iedereen zich nog eens uitleven op mijn tikfouten.


--
Met vriendelijke groet,

Wim Stubbe


***************************************************************************
*  VZW ter promotie van het gebruik van Open Standaarden
*  http://www.openstandaarden.be


***************************************************************************
*  Linux User Group West-Vlaanderen
*  http://www.lugwv.be
More information about the Openstandaarden mailing list