[openstandaarden] advocacy tips

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Tue Jul 23 21:17:58 CEST 2002


Ieps,

ik heb een tekstje opgesteld met tips voor adocacy, en welke werkwijze te 
volgen om iemand te overtuigen OS te gebruiken.

Deze tekst zou nuttig zijn voor op de website, maar eerst commentaar en 
kritiek. Let the flames begin......?

-- 
Met vriendelijke groet,

Wim Stubbe


***************************************************************************
*  VZW ter promotie van het gebruik van Open Standaarden
*  http://www.openstandaarden.be


***************************************************************************
*  Linux User Group West-Vlaanderen
*  http://www.lugwv.be
-------------- next part --------------
Hoe overtuig ik iemand om Open Standaarden te gebruiken?

De volgende tekst is bedoeld om een bedrijf, de overheid, een school, een webmaster, ...., op een
zo effectief mogelijke manier te overtuigen. Er zijn een aantal basisprincipes waar je rekening moet
houden bij de communicatie.


1 Basisprincipes

Wees altijd vriendelijk. Het is belangrijk om te beseffen dat je iemand zijn werkwijze afkeurt.
Die persoon of dat bedrijf krijgt dus kritiek. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk te
aanvaarden. Laat je dus niet verleiden tot een nutteloze ruzie. Een partijtje
quaken of UT kan hier soelaas brengen ;-)

Wanneer je een website niet kan bekijken of wanneer deze niet toegankelijk is, heb je je misschien
al uitermate geërgerd aan bepaalde zaken. Laat je hierdoor niet verleiden om een boze brief te
sturen. Denk aan vorig punt. Als je hier niet zo goed in bent dan is het beter een dag te wachten
nadat je de mail opgesteld hebt. Lees die mail daarna nog eens, wanneer je wat rustiger bent, en
verstuur hem dan pas. Je kan je opgestelde mail ook altijd door iemand anders laten lezen.

Iemand die gewoon is op een bepaalde manier te werken, verandert niet gemakkelijk van werkwijze. Je
zal die persoon dus moeten overtuigen met goede argumenten. Motiveer dus goed wat er precies mis is
met de webpagina en waarom. Als je er toe in staat bent is het zeker nuttig om suggesties te geven
welke veranderingen gedaan kunnen worden om te voldoen aan de eisen.2 Werkwijze

2.1 Persoonlijk initiatief

Stuur zelf een mail naar de webmaster en/of eigenaar van de website. Vermeld duidelijk wat er niet
gaat, waarom en indien je kan, hoe de website verbeterd kan worden. Je kan altijd verwijzen naar
onze site voor praktische info over Open Standaarden.

2.2 Groeps initiatief

Als een persoonlijk initiatief niet werkt, kan je altijd anderen aanmoedigen om een gelijkaardige
reactie te sturen. Zij kunnen immers niet op elke individuele vraag ingaan. Wanneer voldoende
mensen eenzelfde probleem ondervinden stijgt het probleem op hun prioriteitenlijstje en zijn ze
vlugger bereid om de nodige aanpassingen uit te voeren.

2.3 Open Standaarden inschakelen

Enkel wanneer iemand niet op bovenstaande initiatieven niet reageert, of halsstarrig weigert om zijn
webpagina aan te passen hoeft u ons in te schakelen. Enerzijds omdat de schok te groot kan zijn
indien onmiddellijk een dergelijk drastisch middel gebruikt wordt. Niet iedereen is immers op de
hoogte van de problemen om zijn website te raadplegen. Anderzijds is het niet de bedoeling dat wij
voor elk klein probleempje een dossier opstarten.

Wij zullen opnemen met de eigenaar en/of webmaster en deze duidelijk maken dat er problemen zijn,
welke problemen er zijn, en hoe deze opgelost kunnen worden. Tegelijk wordt een dossier opgestart om
te kunnen volgen in hoeverre aan onze vraag tot aanpassing voldaan wordt.


3 Bedank de webmaster/eigenaar.

Iedereen die de moeite doet om aan onze vraag te voldoen heeft een grote inspanning geleverd. Wij
kunnen niemand verplichten om dat te doen. Bijgevolg is het dus logisch dat een eenvoudige 'dank u'
het minste is wat wij terug kunnen doen. Let wel, als meerdere personen de situatie opvolgen, doe
dit niet massaal. Eén enkele mail is voldoende.
More information about the Openstandaarden mailing list