[openstandaarden] Pagina over .doc

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jul 30 09:41:44 CEST 2002


On Mon, Jul 29, 2002 at 04:39:21PM +0200, frank goossens wrote:
> idd gnumeric als alternatief voor excel, en waarom (het verwante) abiword
> ook niet als bijkomend alternatief voor word (gebruik beiden)? en de
> componenten in koffice (kan ik weinig over zeggen)?

Och kom, AbiWord als alternatief voor Word? Ik zie Microsoft al in hun handje
lachen... dat beest heeft amper tabel-mogelijkheden, laat staan alle
mogelijkheden die Word of OpenOffice.org biedt.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020730/f918d031/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list