[openstandaarden] Online banking

Dominique Devriese fritmebufstek at pandora.be
Tue Jul 30 10:41:19 CEST 2002


Noot: er is iets misgelopen met dat cc'n, blijkbaar kan ik met gnus
niet tegelijk naar een nnml en nntp group posten... hier is dus mijn
post... 

Pieter Danhieux <opr at securax.org> writes:
> On Thu, 18 Jul 2002 13:39:19 +0200, Pieter Van Houtte wrote:
> Ik vrees dat je terug zult moeten gaan. Ik heb hiervoor al gemaild naar
> kbc online mensen, maar die houden geen rekening met linux/bsd mensen. 
> 
<snip>
> mvg,
> 
> Pieter

/me vindt dat deze discussie thuishoort in openstandaarden.be, en ik
cc dan ook de mailing lijst.

Al deze problemen ontstaan omdat alle banken elk hun eigen systeem 
opzetten.  M.i. zou een perfecte oplossing bestaan in een open
protocol voor online banking.  Dit zou vele problemen oplossen.
Kleine uitleg: 
De bank heeft een server die op een veilige manier het protocol
ondersteunt... ( ik denk daarbij aan een speciale daemon die een
beveiligde verbinding maakt met de client, en dan opdrachten
aanneemt/resultaten verstuurt in een of ander open protocol...).
De klant heeft de keuze om een client te gebruiken die hij vindt op de
site van de bank in kwestie (voor mijn part mag dat een java-applet
zijn die alle proprietaire uithoeken van de MS VM verkent zijn...)
of een andere (evt. een die hij zelf schrijft...)

het niet gebruiken van open standaarden leidt hier tot:
1 het niet toegankelijk zijn van bepaalde diensten voor bepaalde
personen, vb. mensen die *BSD/Linux gebruiken wegens gebrek aan
support bij veel banken, maar ook blinden, die niet over een jvm
beschikken, wat vereist is bij veel online-banking diensten
(vb. argenta :( )
2 het afhankelijk zijn van gebruikers van een bepaalde interface, die
in veel gevallen niet efficient werkt, en zeker niet de
handigste manier is voor veel mensen.. (vb. ik werk met argenta, maar
die is erg onhandig: zoeken in de geschiedenis is erg traag, en het
opstarten duurt zo al een dikke minuut.  Verder werkt het enkel in
netscape4, en dat is niet direct mijn favoriete browser...
3 het moeilijker overstappen tussen verschillende dienstenaanbieders
(i.c. banken), doordat men tegelijkertijd zal moeten overstappen van
online-banking interface e.d.  Banken zullen dit waarschijnlijk een
nadeel vinden..
4 het frequent heruitvinden van het wiel door veel banken wat betreft
hun client-software... Ook qua support kan veel bespaard worden..

Dit lijken mij de standaardargumenten tegen het gebruik van gesloten
protocols, en deze zaak verdient m.i. dan ook een plaats / vermelding
/ discussie bij openstandaarden.be
Misschien kan openstandaarden.be hier een dossier over maken...  Het
lijkt mij een goed voorbeeld van wat er misgaat zonder open
standaarden...
sjuus
Dominique Devriese

-- 
Dominique Devriese
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020730/47d39093/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list