[openstandaarden] Online banking

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Tue Jul 30 11:01:16 CEST 2002


On 30 Jul 2002, Dominique Devriese wrote:

[...on-line banking interfaces...]
> > We verwachten jouw ontwerp van dossier binnen, laat ons zeggen, een
> > week of zo :-)
> > 
> Hmm... khad dat niet moeten zeggen, he ;) Anyway, ja, kga eens gaan
> denken over wat er allemaal in zo'n dossier moet staan...
> Je mag zo'n dossier verwachten, hoewel een week misschien wat krap
> is (vakantiejob e.d.).  Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom...
> 
Ik zie dit online banking dossier als een voorbeeld van een toepassing
waar een `client side' en een `server side' aan zijn. (Andere
toepassingen zijn dingen zoals een elektronisch loket voor een
overheid.) Het is daar nuttig en verantwoord om de protocols gebruikt
aan het client gedeelte volledig te specifieren: geavanceerde
gebruikers kunnen dan zelf wel fouten eruit halen of uitbreidingen
suggereren, zonder dat dat de server-instantie iets kost. Bovendien
kan dezelfde interface gebruikt worden voor verschillende
server-instanties. En het volledig specifieren heeft een voordeel voor
security.

Misschien zijn dat een paar aanknopingspunten, tesamen met wat jij al
vermeld hebt...

Herman

-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list