[openstandaarden] Online banking

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jul 31 13:06:00 CEST 2002


On Wed, Jul 31, 2002 at 10:52:25AM +0200, Dominique Devriese wrote:
[... "Verder" dan gewone Websites ...]
> Vinden jullie dan dat dit nog thuishoort bij openstandaarden.be of
> moeten we ons beperken tot het proberen om de huidige html-sites
> w3c-compliant te krijgen ?

Ik denk niet dat er ooit in OSB gesproken is om enkel websites te behandelen.
OSB profileert zich vooral op gebied van websites omdat zij in enorme getalen
zijn en dat iedereen weet waarover het gaat. Maar online banktransacties via
een open standaard (protocol) zit zeker ook in de "bevoegdheden" van OSB.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020731/1cf2c416/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list