[openstandaarden] Possible Target: http://www.canvas.be

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Jun 1 09:12:40 CEST 2002


On Sat, Jun 01, 2002 at 12:18:58AM +0200, Rudy Gevaert wrote:
> > info at canvas.be
> 
> Zal ik sebiet eens doen :)

Als je naar canvas.be met een ondersteunde browser surft en je klikt op
"Schrijf ons" dan is er duidelijk een e-mailadres aangaande de website zelf:
	webmaster at canvas.be

Dat is dan ook waar ik mijn e-mail naartoe stuur.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020601/4b228228/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list