[openstandaarden] Possible Target: http://www.canvas.be

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Sat Jun 1 15:17:58 CEST 2002


On Sat, 1 Jun 2002, Wim Stubbe wrote:

> On Saturday 01 June 2002 10:00, Frank Van Damme wrote:
> > Tiens. Ik dacht dat openstandaarden diende om niet meer als een zootje
> > ongeregeld te reageren? :-)
> >
> > Frank
> 
> Inderdaad, maar het is misschien aangeraden om eerst als individu's te 
> reageren. Openstandaarden kan ingeschakeld worden wanneer de 
> bedrijven/organisaties niet reageren op individuele mails.

Dat lijkt me een slechte houding.

Persoonlijk denk ik dat Openstandaarden eventueel als actie-structuur iets 
gelijkaardigs aan Greenpeace zou kunnen aannemen: acties worden 
georganiseerd door de VZW, maar kunnen, wanneer bedrijven/organisaties
niet reageren op een mail van Openstandaarden, uitgebreid worden met
individuele mensen die elk één voor één een mail sturen die elke keer
helemaal dezelfde is, op de headers na dan ;-)

> De individuele mails moeten niet zo goed gemotiveerd zijn, gezien niet 
> iedereen de nodige kennis/tijd heeft om een heel goed onderbouwde motivatie 
> te geven. Het is wel aangeraden om toch voldoende informatie te geven dat het 
> bedrijf weet wat je precies bedoelt natuurlijk.

Die twee doelstellingen zijn tegenstrijdig. Ofwel moet je je mail goed
motiveren en weet de webmaster waar het over gaat, ofwel motiveer je je
mail niet en kan je alleen maar hopen dat hij "iets" doet. Laat staan dat
dat "iets" ook nog datgene is wat je zou willen hebben.

> Een mail in naam van Openstandaarden moet wel goed gemotiveerd zijn:
> * wat is er precies mis
> * waarom is iets niet of minder goed
> * welke oplossingen kunnen gebruikt worden
> ....

Elke mail moet zo opgesteld zijn. Dat gaat op de lange duur de beste
resultaten hebben.

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list