[openstandaarden] Statuten met commentaar a.d.h.v. nieuw VZW-wetsvoorstel

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Jun 1 15:24:46 CEST 2002


On Fri, May 24, 2002 at 02:20:09PM -0700, Energon wrote:
> Commentaar wordt voorafgegaan door een hekje (#). Het wetsvoorstel kan
> gevonden worden a.d.h.v. de link van Luk Vermeylen (mail met onderwerp
> "veranderingen vzw") of op de site van het VSDC - http://www.vsdc.be
[...]

Kan er iemand (*kuch* Energon *kuch*) de voorgestelde aanpassingen van
Energon in het voorstel tot statuten inbouwen zodat we nog deze maand de
statuten bij VSDC kunnen voorleggen (en lid worden)? Het is niet omdat er een
paar studenten nu examens hebben dat de ganse vzw-in-wording moet slabakken
eh...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020601/e3d9f0fb/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list