[openstandaarden] effe doorbomen over knack internet pocket...

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jun 3 19:53:33 CEST 2002


On Mon, Jun 03, 2002 at 07:51:10PM +0200, Andy Goossens wrote:
> <briefje /> Jep, dat is xhtml :-)

Dat mag dan nog wel XHTML lijken, maar als het de bedoeling is dat een stuk
tekst als "brief" aanschouwt wordt is het
	<briefje>
		...
	</briefje>
en dus niet
	<briefje />

Mvg,
	Jos De Muggenzifter
	euh... Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020603/7d135251/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list