[openstandaarden] Nieuw dossier?

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Tue Jun 4 08:53:12 CEST 2002


Gegroet,

On Monday 03 June 2002 08:14 pm, Bert Rodiers wrote:
> Hallo allemaal,

> Zoals jullie waarschijnlijk weten is Mieke Vogels met een nieuwe
> campagne begonnen waarin ze komaf wil maken met het huidige
> schoonheidsideaal.
> Hiervoor is er ook een website gemaakt, maar deze is volledig in flash.
> Er is geen andere versie beschikbaar.
> Het adres van de website is http://www.maggezienworden.be/
> Vermits het een initiatief van de Vlaamse Regering is, zou het toch in
> een formaat moeten zijn dat voor iedereen leesbaar en bezoekbaar is.
> Wat denken jullie ervan?
Even advokaat van de duivel spreken. ;-)
Flash heeft wel het voordeel dat je de foto's niet "zomaar" kunt kopieren.
En op foto's staan nogal vaak allerlei rechten; e.d.


Maar, inderdaad, een 'text only' link (zonder foto's dan) zou inderdaad
ook wel mogelijk geweest zijn.


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list