[openstandaarden] Nieuw dossier?

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Tue Jun 4 15:31:09 CEST 2002


On Tuesday 04 June 2002 02:39 pm, you wrote:
> Hallo allemaal
>
>
> Mijn naam is Rik Boven en ik volg jullie mailinglijst al een paar dagen.
> Ik voel me erg betrokken bij het open standaarden debat. Ik kon het dus
> niet laten om op onderstaande mail te reageren :)

Ha, dag Rik!

> > Ik vind niet dat een webmaster die flash gebruikt als kopieerbeveiliging
> > (net zoals allerlei duistere javascript-toestanden die de HTML-source
> > verduisteren) gelijk heeft.
>
> Ik vind deze redenering heel raar. Ik ga akkoord dat (indien nodig) een
> webmaster (of gelijk wie) mag/moet proberen zijn werk te beschermen. Maar
> (en dat lijkt me zeer belangrijk), deze bescherming mag open standaarden
> niet in de weg staan.

Kopiëebeveiliging heeft imho niets te maken met pseudo-encryptie, verminkte 
CD's, en al zeker niet met obfuscation of geslotenheid van het 
bestandsformaat. Dan ben je echt wel pathetisch bezig :) . Iets dat een 
"client" kan lezen, kan dan ook niet 100% beveiligd zijn. Punt.

> De discussie of flash nu werkelijke bescherming biedt tegen kopiëren is
> mijns inziens niet relevant. [1] De veiligheid van flash als anti-kopieer
> beveiliging is beter op zijn plaat in security-focus mailinglijsten (of
> LUG summer editions [2]).

Als ik het goed begrijp is daar dus al aardig gefilosofeerd geworden geweest 
:-p

> De essentie blijft dat flash geen open standaard is. Als voorstander van
> open standaarden wil ik hiervan niet afwijken. Indien er nood is aan een
> (degelijke) kopieer-beveiliging dan moeten we ijveren voor een open
> implementatie hiervan. [3]

openhtml lijkt me dan toch nog beter ;) . Straks maakt iedereen z'n sites in 
java omdat je dat niet kan decompileren (voorlopig :) )

> Open standaarden staan intellectueel eigendomsrecht niet in de weg. Meer
> zelfs, open standaarden beschermen het eigendomsrecht! [4] De nood aan
> bescherming en een mooie layout mogen (en zijn) geen excuus om af te
> wijken van open standaarden!

Mee eens. Iedereen die denkt dat 
a) het unieke ontwerp van zijn site een product is van zijn intellectuele 
eigendom
b) denkt dat iemand zich überhaupt de moeite gaat getroosten zich door de 
source/het fileformaat door te worstelen, gaat er dan waarschijnlijk ook van 
uit dat niemand anders die de bewuste site als voorbeeld heeft en over 
dezelfde tools beschikt als de bouwer, er in zal slagen het ding op veel 
minder tijd na te maken dan het origineel (obfuscation kost ook tijd :) ). 
Shit, lange zin :)

> Mijn 2 eurocentjes :)
>
> Slodder
>
> Rik
>
>
> [1] http://www.bookpool.com/.x/3dp5s6dg24/sm/078972524X (chapter 17)
> [2] http://l2u.iguana.be/pipermail/members/2002-May/000439.html
> [3] http://www.openswf.org/
> [4] cfr. digitale duurzaamheid van open standaarden


Frank-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
Driver hacker? Do me a favor and help the dri guys 
http://dri.sourceforge.net to code an accelerated driver for the ati 
radeon 8500. Save the world from proprietary drivers ;-) Thanks!More information about the Openstandaarden mailing list