[openstandaarden] Nieuw dossier?

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Wed Jun 5 10:24:38 CEST 2002


On Wed, 5 Jun 2002, Frank Van Damme wrote:
> On Tuesday 04 June 2002 07:26 pm, you wrote:
> > >Lijkt me nonsens. Je moet de .swf file kunnen downloaden, en gezien het
> > >formaat zogezegd open is :-p
> >
> > Er *is* zo'n optie, maar er bestaan ook al "Flash Decompilers"...  ;-)
> 
> Nu nog een .net decompiler en in the end een c decompiler en we zijn rond :-)

Vermits .NET een JVM gebruikt zoals JAVA moet dat eerste kunnen.

Een echte decompiler voor C wordt moeilijk, maar een `smart' disassembler zou
heel nuttig zijn.

ReSource onder AmigaOS kende alle systeem library calls, evenals alle structs
gebruikt in die libaries. Eens je had uitgevist wat voor pointer iets was,
vulde die zelf de naam van de calls (calls waren altijd relatief (negatieve
offset) t.o.v. een base pointer in a6) en de velden in.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list