[openstandaarden] VRT 927live website aangepast.

Rik Boven rboven at boven.net
Thu Jun 6 14:55:33 CEST 2002


> Dat is inderdaad zo! In al mijn gelobby bij overheidsdiensten ben ik
> nog _geen enkele_ tegengekomen die geen begrip heeft voor onze
> argumenten. En ik ben er nog niet veel tegengekomen die uit zichzelf
> wisten wat het probleem is van niet open standaarden :-)
> 
> Deze ervaring stemt mij optimistisch: het `enige' dat we moeten doen
> is telkens opnieuw het probleem uitleggen, en oplossingen voorstellen.

Zijn er eigenlijk documenten beschikbaar/in aanmaak die deze problemen en 
oplossing in de diepte en breedte uitleggen? Herman heeft er eentje, maar 
moeten we niet eerst een aantal dossier aanleggen voor me mensen hierover 
aanspreken? Referentiemateriaal...


Slodder

Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list