[openstandaarden] VRT 927live website aangepast.

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jun 6 18:46:43 CEST 2002


On Thu, Jun 06, 2002 at 06:26:18PM +0200, Rik Boven wrote:
> Wie is daarmee bezig, ik ben daarin wel geintresseerd...

In de mailinglistlogs vind je van de meeste participanten wel een uitleg over
wie ze zijn en wat ze doen enzo...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020606/7abae7b1/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list