Re(2): [openstandaarden] VRT 927live website aan gepast.

Michael Anckaert michael at belgacom.net
Thu Jun 6 22:01:18 CEST 2002


Hallo,
Ik ga mezelf eerst wat voorstellen: Ik ben een 17 jarige student
boekhouden-informatica, en ben een echte linux fanaat, volledig voor
de openstandaarden. 

On Thu, Jun 06, 2002 at 04:03:00PM +0100, Stubbe Wim 789070042 wrote:
> Rik Boven  (6/06/02  13:55):

[knip]

> 
> Yep, extra documenten met wat info over hoe het wel moet is altijd welkom. Als
> iemand zich geroepen voelt over iets te schrijven....

Ik ben toevallig vandaag begonnen aan een documentje HTML 4 voor
beginners en heb daar ook al wat ingeschreven over de W3
standaard. Mischien is het beter om dit verder te doen als een
tutorial over hoe een goed bereikbare site te bouwen, gebaseerd op
openstandaarden? 

 
-- 
LINUX: The Choice of a GNU Generation...
----------------------------------------------
Michael Anckaert
manckaert at belgacom.net
xantor at linux.be
xantor at xantor.tk
http://www.xantor.tk
Jabber: xantor at jabber.org

-->If you use envelopes, why not use encryption?
OpenPGP: 0xC3300BEC
----------------------------------------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020606/b5840b9d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list