[openstandaarden] e-loket op www.izegem.be

fritmebufstek at pandora.be fritmebufstek at pandora.be
Thu Jun 6 22:56:01 CEST 2002


On Thu, Jun 06, 2002 at 10:42:12PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> On 6 Jun 2002, Wouter [ISO-8859-1] Horré wrote:
> 
> > Op do 06-06-2002, om 22:25 schreef Wouter Verhelst:
> > 
> > > > 
> > > > Ik heb nog niet gecheckt of het conform de standaarden van W3C is.
> > > 
> > > dan ga je naar http://validator.w3.org, en je controleert ;-)
> > > 
> > 
> > En hoe? Als ik vragen mag. Je hebt hier namelijk geen schone URI die je
> > kan intikken in de validator.
> 
> Je kunt op de validator ook HTML-files uploaden. Gewoon de boel opslaan,
> en die file uploaden...

of je kan de files opslaan, en er validate (apt-get install
wdg-html-validator) op loslaten.  Dat pakket bevat ook een cgi-bin, die
hetzelfde doet, ik denk trouwens dat dat hetzelfde
script is als validate.w3c.org, misschien handig voor op de
openstandaarden website ?
sjuus
domi

-- 
Dominique Devriese
Mijn gpg publieke sleutel vind je op:
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020606/d219f03d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list