[openstandaarden] informatie

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jun 7 08:41:39 CEST 2002


On Thu, Jun 06, 2002 at 10:50:15PM +0200, Frank Van Damme wrote:
> Voor websites zijn er ook de mooiste en uitgebreidste standaarden. maw op dat 
> punt hebben de "verspreiders van informatie" geen recht van klagen. Zoiets is 
> bvb veel minder het geval in office applicatie dinges, waar we ocharme rtf en 
> csv hebben.

Bij Office Applicaties zijn er ook veel open formaten die gebruikt kunnen
worden. Alleen zijn RTF en CSV de enige ondersteunde onder Microsoft Office,
en dat is m.i. wel een vereiste als je je wil richten naar de ganse
bevolking.

Maar voor afgewerkte documenten heb je PDF dat iedereen wel kent
(rechtstreeks of onrechtstreeks) maar te weinig mensen gebruiken (hoeveel
.doc's krijg je niet binnen waar je toch niets aan moet/kan/mag veranderen?).

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020607/20afd286/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list