[openstandaarden] informatie

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jun 7 11:20:45 CEST 2002


On Fri, Jun 07, 2002 at 09:57:08AM +0200, Frank Van Damme wrote:
> > Bij Office Applicaties zijn er ook veel open formaten die gebruikt kunnen
> > worden. Alleen zijn RTF en CSV de enige ondersteunde onder Microsoft
> > Office, en dat is m.i. wel een vereiste als je je wil richten naar de ganse
> > bevolking.
> 
> Zoals daar zijn?

De formaten van OpenOffice.org, KOffice, Gnumeric, ... Maar verwacht
(nog) niet dat Microsoft die zal gaan ondersteunen in hun Office-suite. 
 
Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020607/e0557646/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list