[openstandaarden] informatie

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jun 7 13:33:05 CEST 2002


On Fri, Jun 07, 2002 at 01:01:42PM +0200, Frank Van Damme wrote:
> Dacht effe dat je "standaarden" bedoelde, niet gewoon "open". 

Volgens de definitie die we handhaven is een open formaat ook een open
standaard.

  Een volledig gedocumenteerde specificatie,
  zonder patenten of andere beperkingen, is
  een absolute noodzaak om van een Open
  Standaard te kunnen spreken.

> Misschien moeten we maar eens een technische ploeg aan het werk zetten die
> het beste uit de formaten samenraapt en tot 1 formaat komen (de
> verschillende functionaliteiten zoveel mogelijk de zelfde syntax geven
> bvb). Dan praten we binnen een tijdje niet meer over "importeren", dan
> kunnen ze elkaars formaat native lezen ;)

Dat idee is al geweest en is afgeschoten. Zie ook het verslag van de laatste
vergadering...

[...]
             Denkpiste open office-formaat

  De beschikbare formaten voor office-suites die voldoen aan de open
  standaarddefinitie worden op de formaten-pagina van Bram bijgehouden. Het
  zelf ontwikkelen van een open office-formaat ligt niet in handen van
  Openstandaarden. Er zijn al verscheidene formaten beschikbaar, zoals deze
  van OpenOffice.org (http://xml.openoffice.org/xml_specification_draft.pdf,
  zie ook http://xml.openoffice.org/faq.html) en KOffice
  (http://www.koffice.org/filters/faq.phtml#toc56).

[...]

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020607/7577b586/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list