[openstandaarden] open videoformaat

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Fri Jun 7 14:01:02 CEST 2002


Hallo,

ik moet binnenkort wat videofragmenten digitaliseren en nu vroeg ik me 
af wat het meest open formaat daarvoor zou zijn. Ik dacht aan OpenDivX, 
maar dat blijkt niet zo up-to-date meer te zijn en heeft een nogal 
strikte licentie.

Zijn er mpeg-4 varianten die nog opener zijn? (Een vereiste is wel dat 
het onder windows eenvoudig aan de praat moet te krijgen zijn.)

groeten

Dieter

-- 
Sent by dieter running Linux 2.4.16 on an i686
1:57pm  up  3:54,  2 users,  load average: 0.10, 0.25, 0.36
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020607/f41b22ad/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list