[openstandaarden] informatie

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Jun 7 15:27:51 CEST 2002


On Fri, Jun 07, 2002 at 02:10:39PM +0200, Frank Van Damme wrote:
> Verdient toch wat uitbreiding denk ik. Een kleine denkoefening: veronderstel, 
> er bestaat een spreadsheat programma, dat we voor het gemak even Gnumeric 
> noemen. Het wordt door nog geen halve % van de consumentenmarkt gebruikt, wat 
> meer is: geen 1% van de computergebruikers krijgt het met de op zijn computer 
> aanwezige tools open, maar heeft een volledig open bestandsformaat. Er is 
> geen garantie voor niks (ten slotte kunnen de ontwikkelaars hun goesting 
> doen). Geen enkele commissie of organisatie heeft het formaat tot standaard 
> gebombardeerd. Op basis van onze definitie zou je verwachten dat dit bestand 
> een standaard heet, en dat het geen probleem is files in dat formaat door te 
> ie-melen. 

Nergens wordt er vermeld dat, als je een open standaard gebruikt, dat daaruit
volgt dat iedereen met de tools die hij heeft dat bestand zal kunnen lezen.

Wat daar wel uit volgt is dat, als hij dat wil, hij dat kan lezen door
	- de juiste tool te downloaden
	- zelf een tool te schrijven

Ik kan jouw gerust een XML+DTD-file doorsturen waar je de ballen mee bent,
want je hebt geen tool die die XML-file omzet in iets bruikbaars. Nochtans is
het compleet gestandaardiseerd (type 3 zelfs).

Uiteraard hebben we graag dat er standaarden gebruikt worden die al door
velen toegepast zijn en waarvoor talloze tools beschikbaar zijn. Dergelijke
wereld bestaat echter (nog) niet.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020607/cc42355c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list