[openstandaarden] Mooie kans: Fw: [INFO] Telenet helpdesk site wordt grondig vernieuwd

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Jun 9 19:42:59 CEST 2002


On Sun, Jun 09, 2002 at 07:29:58PM +0200, Mattias Campe wrote:
> En als openstandaarden.be nu zou beloven van de telenet helpdesk in een 
> "white list" op te nemen? Misschien zou een "black list" ook nog niet 
> zo'n slecht gedacht zijn, maar dat wordt eufemistisch "dossiers" genoemd 
> zeker ;-)...

Daar wordt aan gedacht (om positieve sites aan te duiden). os-dev'ers, kan je
eens kijken of je dat niet kan implementeren?

> Misschien kun je ook zeggen dat openstandaarden.be naar de pers zal gaan 
> (misschien in het kader van een eerste bekendmaking van 
> openstandaarden.be). Zo van "En ja, de telenet helpdesk had de kans om 
> een w3c validerende site te maken, want ze startten toch from sratch, 
> maar....

Eekes, dreigementen... daar kom je nergens mee. Meer nog, je zal negatieve
commentaar krijgen en de organisatie OpenStandaarden zou gezien worden als
een nefaste groep commentators die berucht staan om hun dreigementen.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020609/9a68b7cf/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list