[openstandaarden] www.maggezienworden.be

Dominique Devriese fritmebufstek at pandora.be
Tue Jun 11 15:01:05 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 02:29:18PM +0200, Mattias Campe wrote:
> [...]
> >En in de bijlage stop je een screenshot van zowel gans het 
> >browservenster als een bewerkte screenshot waar enkel de naaktfoto's op 
> >te zien zijn. Het is natuurlijk maar een idee hé, maar ik vind het ook 
> >grof dat de overheid zo'n websites durft maken.
> 
> "Van gans het browservenster" is wellicht niet zo'n goed idee, omdat dit 
> nogal veel plaats inneemt in de mailbox, misschien worden té grote mails 
> zelfs automatisch gedelete...

gedeletet, bedoel je ?
is spelling een open standaard ? :)

> 
> mvg
> Mattias Campe

sjuus
domi
-- 
Dominique Devriese
http://users.pandora.be/frit/domi.gpg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/83108176/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list