[openstandaarden] Showing off what can be done with standards

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Jun 11 21:42:08 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 08:51:45PM +0200, Rik Boven wrote:
> Er zijn hier dus 2 mogelijkheden:
>  - ofwel is de site fout en geven we eigenlijk geen moer om blinden;
>  - ofwel zien we in dat open standaarden meer is dan regeltjes volgen;

Het venijn zit hem in het feit dat de organisatie OpenStandaarden verder gaat
dan enkel standaarden, en zich ook richt naar de toegankelijkheid. Ik was
echter van mening dat deze discussie ging over (en enkel over) het naleven
van standaarden (dat in mijn mening primeert).

Trouwens (dunno of ik dat nu weggeknipt heb of dat dat van een andere post
was), open standaarden leiden _wel_ tot maximale toegankelijkheid. Ik
vergelijk het met de maximum-kans schatting (das statistiek): het gebruik van
open standaarden _en_ maximale toegankelijkheid is 1. Al de rest van de
toegankelijkheid die _geen_ open standaarden gebruiken zullen minder zijn dan
1. Ale, 'k hoop dat er toch iemand begrijpt wat ik bedoel :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020611/9ab58313/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list