[openstandaarden] lidgeld VSDC OK

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jun 12 08:07:21 CEST 2002


On Tue, Jun 11, 2002 at 09:49:23PM +0200, Frank Goubert wrote:
> > 	- hoe het zit met het budget dat (al dan niet) ingedient moet worden? 
> Secretaris... als dat waar is...

Ah, stfu... als ge een tool weet die dt-fouten opspoort, weet het me te
zeggen...

ingediend, ingedient... in 't vervolg schrijf ik alles in het fonetisch.
Dan beter? :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020612/c0291ff2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list