[openstandaarden] USolv-IT

Wouter Horré wouter.horre at student.kuleuven.ac.be
Thu Jun 20 20:37:08 CEST 2002


Geachte

Bij het uitproberen van USolv-IT in het kader van de cursus Analyse I in
de eerste kandidatuur burgerlijk ingenieur aan de KULeuven, kwam ik tot
de constatie dat ik als linux-gebruiker geen gebruik kan maken van de
mogelijkheden die USolv-IT biedt. Er is voor het weergeven van de
formules namelijk een plugin vereist die enkel voor windows beschikbaar
is.

Als linux-gebruiker wordt ik dikwijls geconfronteerd met dergelijke
problemen, daarom raad ik persoonlijk het gebruik van open
webstandaarden aan. Voor meer info over open webstandaarden kan u altijd
terecht op http://www.openstandaarden.be/ of op de website van het World
Wide Web Consortium http://www.w3.org/ .

Ik hoop dat ik u met deze mail kan overtuigen van het nut van open
standaarden. 

Vriendelijke groeten

Wouter Horré

-- 
Wouter Horré
Pius X-college
Tervuursevest 103 kamer 01.10
3001 Heverlee
016/32 02 72
wouter.horre at student.kuleuven.ac.be
More information about the Openstandaarden mailing list