[openstandaarden] StuBru en streaming : slecht nieuws

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jun 26 09:56:17 CEST 2002


On Wed, Jun 26, 2002 at 08:34:59AM +0200, Henk Schets wrote:
> uit de wandelgangen heb ik vernomen dat StuBru en MSN i.p.v. minder net
> meer gaan samenwerken.  Bye bye open streaming.
> Het idee om Belnet te gebruiken kwam blijkbaar te laat, het contract was
> al getekend.

Het "idee" was al heel wat vroeger geopperd. Ik denk dat er wel meerdere
redenen zijn voor het gebruik van Microsoft-producten (en inherent dus ook
gesloten, niet-gespecificeerde protocollen) die het daglicht niet kunnen zien
(sorry 'k zit verdiept in een boek van Pieter Aspe :)

Contract of geen contract, ze moesten maar nadenken. Als de publieke opinie
wenst dat de streaming in een open formaat gebeurd zullen ze wel moeten
veranderen. Het is dus gewoon aan ons om het publiek te informeren over de
problemen die er zijn met die gesloten streaming, om de regering te
informeren over ons ongenoegen dat een regerings-gesteunde zender mensen
discrimineerd, ...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020626/3fdb47be/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list