[openstandaarden] gentoo

Luk Vermeylen luk at vermeylen.org
Wed Jun 26 08:47:45 CEST 2002


echt een leuke site om te bekijken met M$IE
http://www.gentoo.org

Als je dit dus in je ie ingeeft, krijg je de vraag of je het bestand wil
downloaden???? terwijl dit in een andere browser natuurlijk perfect te
bekijken valt

voldoet weliswaar niet volledig aan de standaarden, maar komt toch
dicht.

Luk
More information about the Openstandaarden mailing list