[openstandaarden] RE: [Standards] Dutch vision paper about the need of open standards

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Thu Jun 27 01:10:16 CEST 2002


On Wednesday 26 June 2002 19:10, wim deprez wrote:
> >On Wednesday 26 June 2002 14:51, Wim Deprez wrote:
> >> ik wil je zeker niet tegenhouden om zelf
> >> een paper te schrijven.
> >
> >===== Wim Stubbe <alien at alienservices.dyndns.org> =====
> >Misschien doe ik dat nog wel, in ieder geval heb ik een paar referenties:
> > jou paper en de paper van Herman Bruyninckx over ICT in het onderwijs.
> > Als je die nog niet gelezen hebt, zeker eens doen. Ik ben zelf bezig met
> > hem te lezen en zijn visie zal je zeker insperen tot een paar extra
> > punten.
>
> Tuurlijk, twijfel ik niet aan. De inspiratie tot het schrijven van mijn
> paper kwam ook (meer dan) deels uit de 'woede' die ik voor het
> onderwijsbeleid heb. Misschien komt dat wel een beetje naar voor in "Hoe
> een open standaard?". Zolang men enkel lessen geeft in M$ Office, zal dat
> ook altijd gebruikt worden, hetgeen ik eigenlijk ronduit schan.da.lig
> vind...
>
> Eerst wou ik mijn paper ook naar het ministerie van onderwijs sturen, maar
> ik heb me bedacht, omdat die paper op zich niet veel te betekenen heeft
> voor die politiekers. Die zijn volgens mij meer met een uiteenzetting over
> Open Source en Open Standaarden, specifiek op het onderwijs gericht.
>

Ga er toch maar voor, heb je trouwens al het initiatief van de SPA bekeken? Ik 
vermoed dat je daar je ei ook wel kwijt kan. Ze vragen, kort uitgelegd, onze 
mening over bepaalde onderwerpen. Je mag er ook zelf onderwerpen aanbrengen. 
En als ze in hun strategie passen zullen ze ze in hun programma inpassen, of 
er toch enigzins rekening mee houden. Onno Timmerman is hun 
ICT-verantwoordelijke en hij lijkt mij wel eerlijk te zijn. Hun site vind je 
op http://s-p-a.uwmening.be/it/index.php

> Maar dat is ook weer niets nieuws. De Open Source organen zullen sowieso al
> heftig gereageerd hebben nadat bekend werd dat er weer contracten met M$
> gesloten zijn. Dit zou HIER en NU moeten stoppen.
>
> Of toch minstens op universitair niveau. Ik zit hier in de BIB van het LUC
> te typen op een NT-station. Tot vorige week draaide hier nog Netscape
> Communicator op, maar nu is men toch terug overgeschakeld naar IE.
>
> :S
>
> (haalt rustig adem)
>
> mvg,
>
>         Wim
More information about the Openstandaarden mailing list