[openstandaarden] Overschakeling Word -> PDF in de RUG-FTW

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat May 4 20:20:29 CEST 2002


On Sat, May 04, 2002 at 05:18:33PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> Dat is ook een optie, maar dan moet je dat wel op alle pc's gaan 
> installeren die door de administratie gebruikt worden én aan de mensen 
> die op die pc's werken uitleggen dat ze altijd Type 1-fonts moeten 
> gebruiken. Dat lijkt me wat overkill.

Wel, dat installeren op alle pc's gebeurd zowiezo. Niet dat daar veel werk
aan is, 1 pc installeren, de rest gebeurd via Ghost.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies
the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry
penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more
careful about what they say if they had. ~(Linus Torvalds)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020504/09acc368/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list