[openstandaarden] possible target

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Mon May 6 19:06:34 CEST 2002


On Monday 06 May 2002 06:57 pm, Wim Stubbe wrote:
> De pagina www.vlaanderen.be is niet goed bereikbaar heb ik de indruk. Bij
> het opzoeken van vacante jobs is mijn vriendin ook op WORD documenten
> gestoten. PDF zou hier zeker beter geschikt zijn.

Een vraag: kunnen we niet beter postscript aanbevelen? Dat scoort nog altijd 
eter op de Schaal van Standaard (tm).

> Gezien dit een belangrijke pagina is, de vlaamse overheid geloof ik -
> tenminste ik kan het niet nagaan gezien de pagina niet te lezen is.

Opent ok met mozilla.

> Ik stel vast dat er al een aktiepunt begonnen is. Ben gerust bereid om dit
> dossier op te volgen, maar zou wel graag op dezelfde manier te werk gaan.
> Dus graag zou ik wat meer info hebben over de te gevolgde werkwijze, wat er
> allemaal gecontroleerd is, ....

1. een vzw oprichten
2. cases starten met werkgroep communicatie

> Tenzij we natuurlijk beslissen om de webmasters op een later tijdstip te
> contacteren om praktische redenen.

Frank


-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
No part of this copyright message may be reproduced, read or seen, 
dead or alive or by any means, including but not limited to telepathy  
without the benevolence of the author.More information about the Openstandaarden mailing list