[openstandaarden] possible target

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon May 6 20:14:14 CEST 2002


On Mon, May 06, 2002 at 07:47:46PM +0200, Wannes Soenen wrote:
> Hmm, PDF is gekender op het Windows platform, ik denk dat veel moeite gaan
> hebben om een .ps bestand te openen.

Dat en het feit dat je in een PDF-bestand de nodige Fonts kan meegeven
terwijl dat bij PS niet zo is maakt PDF een geschiktere keuze volgens mij.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
"Steve Balmer, CEO of Microsoft, recently referred to LINUX as a cancer.
 Unsurprisingly, that's incorrect; LINUX was released on August 25th,
 1991 and is therefor a virgo."
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020506/baf1aeec/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list