[openstandaarden] bijeenkomst 21/5, 20u

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue May 7 14:44:26 CEST 2002


On Tue, May 07, 2002 at 01:38:00PM +0200, Mark Van den Borre wrote:
> BIJEENKOMST vzw-structuur 21/5 20 u, Mysteriestraat Vorst
[...]
> En nu een agenda samenstellen. Wie voelt zich geroepen?

Ik zal vanavond een agenda doormailen gebaseerd op de al aangebrachte
informatie via de mailinglist.

Mvg,
	Sven Vermeulen
	aka SwifT

-- 
"First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you.
 Then you win." ~(Mohandas K. Ghandi)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020507/e65816b0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list