[openstandaarden] Voorstel Agenda bijeenkomst 21/5

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue May 7 16:24:02 CEST 2002


Ieps,

Dit is een eerste voorstel tot agenda van de komende vergadering. Indien u
extra punten wil bespreken op deze vergadering, gelieve deze dan kenbaar te
maken _voor_ 9 mei 23.59h. via deze mailinglist of mijn persoonlijk
e-mailadres. Op 10 mei zal dan de officiele agenda gepost worden.

Omdat het nog wel eens wil gebeuren dat er mensen de ganse mail quoten bij
het replyen terwijl dit onnodig is en omdat dit ten goede komt van de
layout van de voorgestelde agenda heb ik besloten om de huidige
statuten-voorstel (statuten.txt), de voorgestelde evaluatieprocedure
(evaluatie.txt) en de voorgestelde definitie (definitie.txt) als aparte
attachments door te sturen.

Mensen die willen antwoorden kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die
hun systeem hen biedt om een degelijke quotatie van de inhoud aan te bieden
[1].

Genoeg gezeverd, de e-mail is al lang genoeg, hier het voorstel tot agenda:

-----------------------------------><--
1. Goedkeuring vorig verslag
2. Ontwikkeling site
3. Oprichting vzw
	- attachment huidige statuten
4. Implementatie matrix-structuur exclusief vzw-posten
5. Definitie open standaarden
	- consensus inclusief deze e-mail
6. E-mailtemplate
7. Denkpiste open office-formaat
8. Evaluatieprocedure Informatiedragers
	- consensus inclusief deze e-mail
9. Varia en rondvraag
-----------------------------------><--


Mvg,
	Sven Vermeulen

[1] Mensen die "sed" op hun systeem staan hebben kunnen gebruik maken van
	~$ sed -e 's/^/> /g' bestand > bestand-quoted
    om direct een correcte quotering te verkrijgen van de inhoud van de file.

-- 
 The irony is that Bill Gates claims to be making a stable operating
 system and Linus Torvalds claims to be trying to take over the world.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020507/750afc4d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list