[openstandaarden] Voorstel Agenda bijeenkomst 21/5

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed May 8 08:24:18 CEST 2002


On Tue, May 07, 2002 at 03:31:44PM -0700, Energon wrote:
> 11 dagen op voorhand? Is dat niet een beetje overdreven? Dringende dingen
> zouden ook op het laatste moment (bij begin vergadering) nog moeten kunnen
> ingepast worden. Of hoort dat bij "Varia en rondvraag?"

Leden moeten zich kunnen voorbereiden op de agenda-punten. 10 a 11 dagen is
daarvoor zeer geschikt.

Dringende zaken kunnen altijd nog voorgelegd worden aan de voorzitter die,
indien hij dit nodig acht, dit aan de rest van de leden kan bekend maken.
Ik dacht dat er in de statuten ook stond onder welke voorwaarden leden een
agendapunt kunnen indienen zonder dat de voorzitter dat goedkeurd (als dat
nodig blijkt), maar ik heb ze momenteel niet bij de hand. Ik dacht dat er X
aantal leden het voorstel moeten ondersteunen.

Zo werkt dat toch in sommige vzw's waar ik zit.

Dit is echter enkel voor *dringende* zaken. Al de rest hoort bij "Varia en
rondvraag". 

Mvg,
	Sven Vermeulen
	aka SwifT

-- 
 A host is a host,
 From coast to coast
 And nobody talks to a host that's close,
 Unless the host that isn't close
 Is busy, hung, or dead.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020508/36189e37/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list