[openstandaarden] Verslag vergadering 21/5/2002

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed May 22 13:02:06 CEST 2002


           Verslag vergadering Openstandaarden

                 Sven Vermeulen

                 21 mei 2002

Inhoudsopgave

   * Goedkeuring vorig verslag
   * Oprichting vzw
   * Implementatie matrix-structuur
   * Definitie open standaarden
   * Ontwikkeling site
   * E-mailtemplate
   * Denkpiste open office-formaat
   * Evaluatieprocedure websites, formaten, protocollen enz...
   * Varia en rondvraag

              Goedkeuring vorig verslag

  Het verslag werd goedgekeurd. Met dank aan de opsteller.

                 Oprichting vzw

  Frank heeft nog `at real-time' wat aanpassingen aan de statuten gemaakt en
  zal deze binnen de kortste keren op de mailinglist posten. De aanpassingen
  zijn er om in orde te geraken met de nieuwe wetgeving. Eenmaal goedgekeurd
  zal `Openstandaarden' zich inschrijven in de VSCD (http://www.vscd.be) om
  daar dan de finale punten af te werken van het vzw-worden.

  We zullen op hetzelfde moment ook de statuten voorleggen aan de kennissen
  van Marc.

  We verwachten dat de statuten binnen een termijn van 1 `a 2 maanden
  gefinaliseerd zullen zijn.

  Er moet wel nog geinformeerd worden naar de volgende zaken:
   * Hoe zit het met de wetgeving inzake afstuderende studenten die dus
    gedurende een korte periode werkloos zijn en toch actief deelnemen aan
    een vzw?
   * Hoe zit het met het budget dat (al dan niet) ingediend moet worden?
  We zullen tevens in de naam van `Openstandaarden' een e-mail sturen naar
  VSCD met daarin de vraag wat we nodig hebben om een vzw te worden.

             Implementatie matrix-structuur

  Deze matrix-structuur is zeer duidelijk en wordt dan ook unaniem aanvaard.
  Er wordt wel gevraagd of we de kandidaten van bepaalde functie een soort
  van `verbintenis' kunnen vragen, een tekst waarin zij neerschrijven wat ze
  willen bereiken, zodat deze dan ook een leidraad biedt voor de toekomst.

              Definitie open standaarden

  De voorgestelde definitie die momenteel op de site staat wordt aanvaard.
  De definitie is open genoeg en niet restrictief. We kunnen uiteraard later
  in de site verscheidene teksten integreren die een interpretatie bieden
  van open standaarden, zoals onlangs de tekst van Bruce Perens die op de
  mailinglist gepresenteerd is.

                Ontwikkeling site

  Philip heeft vanaf 1 week na de vergadering een maand vrij en engageert
  zich ertoe om de site verder te ontwikkelen. Zijn huidige ontwerp zal hij
  binnen de kortste keren posten (jaja, dat hebben we al eens gehoord -
  nvdr.).

  Zoals al eerder vermeld is het de bedoeling dat deze site via een database
  werkt zodat de nodige mensen via een webinterface de website kunnen
  onderhouden.

                 E-mailtemplate

  Het is de bedoeling dat er in de site de mogelijkheid komt om een nieuw
  dossier op te starten. Dat opstarten gaat gepaard met het automatisch
  opstellen van een e-mail die naar de betrokken partijen gestuurd wordt.
  Deze template zal dan een korte inleiding geven tot de problemen en
  verwijzen naar het dossier op de website.

             Denkpiste open office-formaat

  De beschikbare formaten voor office-suites die voldoen aan de open
  standaarddefinitie worden op de formaten-pagina van Bram bijgehouden. Het
  zelf ontwikkelen van een open office-formaat ligt niet in handen van
  Openstandaarden. Er zijn al verscheidene formaten beschikbaar, zoals deze
  van OpenOffice.org (http://xml.openoffice.org/xml_specification_draft.pdf,
  zie ook http://xml.openoffice.org/faq.html) en KOffice
  (http://www.koffice.org/filters/faq.phtml#toc56).

      Evaluatieprocedure websites, formaten, protocollen enz...

  De voorgestelde evaluatieprocedure voor websites wordt unaniem aanvaard.
  Voor andere zaken wordt er gewoon gekeken of het formaat een open
  standaard is en aan de nodige syntax-regels voldoet. Analogum voor
  protocollen en anderen...

  De evaluatie zal via een website-formulier kunnen gebeuren.

  Voor formaten wordt de argumentatie waarom men een bepaald formaat niet
  mag gebruiken geformuleerd in het formaten-document van Bram. Zo kan men
  eenvoudig verwijzen naar bijvoorbeeld formaten.html#waaromgeenwordformaat.
  Deze argumentatie moet gericht zijn naar leken ofwel gesplitst worden in
  een `Algemene' en een `Technische' kant.

                Varia en rondvraag

  Eenmaal de vzw opgericht is moeten we ook niet-Nederlandstalige mensen
  aantrekken om een zo wijd mogelijk publiek en slaagkracht te verkrijgen.
  Ook zal dan de site waarschijnlijk vertaald worden naar de andere nodige
  talen.

  Op de site zal er waarschijnlijk een gerestricteerde zone komen waarin de
  coo:rdinaten van verscheidene personen en groeperingen opgeslagen worden
  die handig kunnen zijn voor PR, lobbyen e.d.


Commentaar, spellingsfouten-herstellingen (alhoewel aspell erop gewerkt
heeft) en grammaticafouten-herstellingen altijd gewenst.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020522/4d0c5fa9/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list